Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı - Mustafa Kutlu Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı - Mustafa Kutlu

28 Mayıs 2020
Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı - Mustafa Kutlu

Kitapların bizlerde bıraktığı etkileri sizlerle tüm içtenliğimizle paylaşıyoruz.

Tahir Sami Bey bir arşiv memurudur. Kutlu İstanbul'un tarihi yerlerini gezerken Tahir Sami ile tanışır. Tahir Sami kitap ve dergilerle epey ilgili bir memurdur. Kutlu kendini bizzat hikayenin içine katarak Tahir Sami'nin hayatı yoksulluk ve ailesine hasretle geçmiştir. Babası ciltci idi. Onu Edirne'den İstanbul'a bir iş yahut sanat öğrensin diye göndermiştir. Kutlu, Tahir Sami ile tanışır tanışmaz. Tahir Sami'nin hayatını hikayeleştirmek ister...

Özeti kısa tutmak gerekir ki, merak şidetli olsun. Kitap girişi itibariyle detayı görmek adına bir tasvir ile başlar. "Ağaçlara, kuşlara, oturduğumuz mahalleye yahut semte, yürüdüğümüz yollara dikkat kesilmeliyiz," gibisinden bir telkin vardır. Zaten hikâye ile de gayet ilgilidir. Tahir Sami klâsik bir Osmanlı Bakiyesi bir beydir, zannımca. Tahir Sami köyü seven bir insandır, dolayısıyla yazar da köy üzerine yani sıla üzerinde düşüncelerimizi tekasüf etmemiz gerektiği telkinini vermektedir. Kutlu, bu eserinde Tahir Sami ile anlaşma yapar ve Tahir Sami ara ara hikayenin akışını keser. Kurguya müdahale eder. Bu da edebi anlamda halk hikayesini bizlere anımsatmaktadır. Eseri okurken ara ara derin düşüncelere daldım. Bakmak, görmek ve detaya girmek gibi kavramları sorgulayıp durdum. Bu açıdan zihni sürekli dinç tutarak okumak, okurunu faideli ve düşünce zenginliğine eriştirecektir. Keyifli okumalar...