Yakubî Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

Yakubî

03 Haziran 2020
Yakubî

Yakubî tam adıyla Ebül-Abbâs Ahmed bin İshâk bin Cafer bin Vehb bin Vâzıh el-Yakubî Müslüman tarihçi, coğrafyacı ve seyyah.

Yakubi, Halife Mansur zamanında kölelikten özgür bırakılmış olan Vazıh'ın torunudur. 873 yılına kadar Ermenistan ve Horasan'da yaşamıştır. İran'da Tahiri Hanedanı emri altında hizmet eder ve onlar için çalışır; bu sırada Hindistan, Mısır ve Magribi gezer. Tahiriler Horasan'ı ele geçirerek kendi topraklarına katan Seferiler tarafından devrilince, Mısıra yerleşir ve 889-890 yıllarında Tolunoğulları, sarayında Kitab al-Buldan ismindeki kitabını yazar. El-Yakubi'nin 897 yılı içinde öldüğü söylenir.

Eserleri

Ta'rikh ibn Wadih (Ibn Wadih Kroniği)[1]

Kitab al-Buldan (Ülkeler kitabı)- Magrib'in coğrafi bir tanımlaması, tam geniş bir şehirler ile bilgiler ve fazlaca topografik ve siyasal bilgileri kapsar.