STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi

16 Temmuz 2020
STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi

STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi ; coğrafi olarak farklı bölgelerde ulusal, bölgesel, yerel ve kurumsal seviyelerde sözleşmeye bağlanmış değişik seviyelerde projelerin aşamalarının, mal ve hizmet alımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yoluyla yönetimine ve karar destek birimlerinin bilgilendirilmesine yönelik web tabanlı Kurumlara özel yazılım çözümüdür. 

STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi ile ilgili Kurumun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna (KİK) tabi olarak, Türkiye çapında merkezi bir idare teşkilatı ile (4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre) yürüttükleri, özellikle inşa yapım projelerine ilişkin sözleşmelerinin tüm evrelerinin, ilgili bilgilerinin ve faaliyetlerinin CBS destekli ve merkezi bir otomasyon sağlanarak, hızlı, doğru ve entegre bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi sağlanabilmektedir. STM Mekansal Kontrat Yönetim Sistemi ile sözleşme imzası sonrasındaki tüm proje safhalarının olduğu gibi, yaklaşık maliyet belirlenmesi, birim fiyat belirlenmesi, ihale hazırlık safhası, ihale süreci ve ihale değerlendirme aşamaları gibi sözleşme imzası öncesi ilgili süreçler de yönetilebilmektedir.

Genel Kabiliyetler

 • Sözleşmeye taraf olan tüm alt yükleniciler dâhil, Sözleşme’nin gerektirdiği tüm iç ve dış işlerin (idari, mali, teknik, vb.) takip edilmesi ve yönetilmesi,
 • Projelerin genel inşaat vaziyet planlarının ve gerçekleştirilen işlerin ilerleme durumlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden izlenmesi,
 • Sözleşme’nin ifası için kurum süreçlerinin gerektirdiği idari dokümantasyonun hazırlanması,
 • Sistemin yönetilmesi ve olası kullanıcı kaynaklı giriş hatalarının önlenmesi için kontrol ve uyarı mekanizmalarının oluşturulması,
 • Mevcut bilişim sistemleri (iç ve dış; Mernis, SGK, Mersis, Vedop, vb.) ile olan otomatik bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi,
 • Farklı yetkilendirme seviyeleri ile Kurum, Yüklenici ve Müşavir Firma temsilcilerinin yazılıma yerinde veya uzaktan erişiminin sağlanması,
 • Mevcut verilerin sisteme aktarımının ve girişinin sağlanması.
 • Hakedişlerin otomatik hesaplanması ve harcama belgelerinin oluşturulması.

Teknik Özellikler

 • Web Tabanlı Dağıtık Sistem
  • Yeni Nesil Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Teknolojileri - HTML5, Javascript, CSS3, C#
 • 2D/3D Web Tabanlı CBS Çözümü ve etkileşimli harita yetenekleri
 • Esnek ve kolay yönetilebilir İş Süreçleri Yönetimi
 • İş Zekâsı Çözümleri
 • Servis Tabanlı Mimari (SOA) ile Genişleyebilir Sistem
  • Gevşek Bağlı Servis Yönelimli Mimari
  • Web Servis Temelli İhtiyaç duyulan Dış Sistem Entegrasyonları (e-Devlet, vb.)
 • E-İmza Entegrasyonu