HAVELSAN ASTARBI İş Zekası Ve Analiz Yazılımı Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

HAVELSAN ASTARBI İş Zekası Ve Analiz Yazılımı

16 Haziran 2020
HAVELSAN ASTARBI İş Zekası Ve Analiz Yazılımı

Büyük veriye sahip olan iş yerleri ve organizasyonlarda, yöneticiler karar alma aşamasında gereken verileri toplamak için danışmanlar, özel kalemler ve bilgi işlem çalışanları üzerinden kurumun kullandığı tüm yazılımlar, veri tabanları, kurum dışı kaynakları bir araya getiren raporlar ve bilgi notları ürettirmeye çalışırlar. Ancak bu işlemler zaman ve efor açısından oldukça maliyetli olmanın yanı sıra insan faktörünü merkezinde barındırmasından dolayı hataya da açıktır.

HAVELSAN tarafından geliştirilen bir iş zekası ve veri analitiği çözümü olan ASTARBI alan uzmanlarının güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bilgi işlem teknolojileri ve veritabanı sorgu dili yetkinlikleri gereksinimlerinden bağımsız olarak derinlemesine veri analizi yapabilmelerini sağlamaktadır.

ASTARBI, doküman veya görüntü gibi veri kaynaklarının manuel analizi esnasında kaybedilen emek ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Kullanımı kolay ara yüzleri ile farklı kaynaklardan gerçek zamanlı olarak elde edilen veriyi kolayca analiz ederek anlamlandırabilen yazılım, anlamlandırılan bu verilerin hızlı bir şekilde görselleştirilmesine ve raporlanarak paylaşılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca, istatistiksel algoritmalar kullanarak gelecek tahminleri gibi karar almada hayati rol oynayan gelişmiş analizler sunabilen ASTARBI üzerinden gösterge paneli oluşturarak bu önemli analizlerin aynı sayfadan kolaylıkla takip edilmesi de mümkündür.

ASTARBI, kullanıcılara, analiz edilmek istenen verinin çeşidi ve kaynağından bağımsız olarak, etkin, sonuca yönelik ve operasyonel verimliliği arttıran analizler sunabilmektedir. Yazılım, sahip olduğu görselleştirme yetkinlikleri ile analizlerin anlaşılabilir bir biçimde sunulabilmesine ve ilgili kurum içi ve kurum dışı paydaşlar ile paylaşılabilmesine olanak tanımaktadır.

ASTARBI TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Çoklu veri entegrasyonu - İlişkisel veritabanları (Mysql, Oracle, DB2, Sql Server vb.), Dosyalar, Coğrafi veritabanları, Yapısal olmayan veritabanları, Duran ve akan veri entegrasyonu
 • OLAP yapısına uygun veri arşivleme
 • Gelişmiş analizler
 • Makine öğrenmesi ile gelecek tahmini
 • Zengin görselleştirme - Sütun grafik, çizgi grafik, pasta grafik, dağılım grafikleri, kabarcık şemaları, histogramlar, ısı haritaları, konum verileri için haritalar
 • Değerlendirme panosu (dashboard)
 • Otomatik uyarı sistemi
 • Raporlama
 • Yetkilendirme ve paylaşım
 • Tüm sonuçları çeşitli dosya türleriyle dışa aktarma

Özellikler

 • Kolay kullanımı sayesinde IT ya da programlama gibi alan uzmanlığından bağımsız olarak analiz üretebilme yeteneği
 • Kurum içi ve dışı tüm veri kaynaklarına tek merkezden ulaşabilme
 • Veriye dayalı karar destek mekanizması olarak kullanılabilme
 • Zengin görselleştirme seçenekleri
 • Operasyon sahasına hâkimiyet sağlama
 • Oluşturulan raporlar için kurum içi yetkilendirme ve paylaşım özelliği
 • Analiz çıktılarının çeşitli dosya türlerinde dışa aktarımı
 • Tamamen yerli imkân ve kaynaklarla üretilmiş bir yazılım olması sebebiyle azalan dışa bağımlılık
 • Rekabetçi fiyat
 • Uzun dönem destek garantisi

Kaynak: HAVELSAN