Halil ibn Ahmed el-Ferahidi Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

Halil ibn Ahmed el-Ferahidi

29 Mayıs 2020
Halil ibn Ahmed el-Ferahidi

Halil ibn Ahmed el-Ferahidi Kısaca el-Ferahidî olarak da bilinen Arap dil ve edebiyat bilgini. İslam'ın ilk dönemlerinde yetişen en ünlü filologdur.

718 yılında Umman’da doğup Basra’da yetişti. Ezdî, Yahmedî, Basrî nisbeleriyle de anılır. Hac ve cihad için ayrılışı ve Horasan’a seyahati dışında hayatı boyunca bu şehirde yaşadığından daha çok Basralı olarak tanınır. Büyük bir ihtimalle 791 yılında Basra’da vefat etti. 777 veya 786’da vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. Yalnız Basra dil mektebinin değil asrının, hatta bütün İslâm tarihinin yetiştirdiği müstesna bir dil âlimidir. Çok yönlü bir ilim adamı olan Halîl b. Ahmed meşgul olduğu gramer, lugat, mûsiki gibi dalları ilmî usul ve kaideleriyle ilk defa vazetmesi ve bilhassa aruzu yeni bir ilim dalı olarak ortaya koyması ile şöhret bulmuştur.