Yeni tip Koronavirüsün Epidemiyolojik Özelliklerinin Analizi Tekmilli - Teknoloji Haberlerinin Milli Adresi

Yeni tip Koronavirüsün Epidemiyolojik Özelliklerinin Analizi

22 Mart 2020
Yeni tip Koronavirüsün Epidemiyolojik Özelliklerinin Analizi

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde yeni koronavirüs hakında yazılan makalede yer alan istatiksel bilgileri listeledik.
 
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde yazılan makalede çarpıcı veriler yer almaktadır. Bu verileri detaların aşağıda paylaştık. Daha fazla detaya erişmek için makaleyi inceleye bilirsiniz.Burada yer alan veriler  11 Şubat 2020 tarihine kadar içinde olan vakaları kapsamaktadır.
 
11 Şubat 2020 tarihindeki Durum
 
Toplam 44312 vaka (% 61.8) doğrulandı,
16 186 (% 22.4) olduğundan şüphelenildi,
10 567 (% 14.6) klinik olarak teşhis edildi ve 889 (% 1.2) asemptomatikti.
 
Onaylanmış vakaların temel özellikleri
 
% 77.8 30-69 yaş arasında,
% 51.4'ü erkek,
Çiftçi veya İşçi% 22.0,
% 80.9'u hafif,
 
Onaylanmış 44 672 vaka arasında ölüm oranı % 2.3,
 
80 üstü yaş grubunda ölüm oranı % 14,8,
 
80 üstü yaş grubunda ölüm oranı % 14,8,
 
Ölüm oranı erkekler için % 2.8 - Kadınlar için % 1.7 ,
 
Başka hastalığı olmayan hastalar İçin Ölüm Oranı 0.9,
 
Komorbiditesi olan hastalarda ölüm oranı çok daha yüksektir;
 
Kardiyovasküler hastalık hastaları için% 10.5,
 
Diyabet için% 7.3,
 
Kronik solunum hastalığı için% 6.3,
 
Hipertansiyon için % 6.3,
 
Kanser için % 5.6 idi.

Yaş Dağılım Grafiği:

 
Kaynak: Makalenin detayların buradan erişebilirsini. http://rs.yiigle.com/yufabiao/1181998.htm